BE - 4460 Horion-Hozémont
+00 32 471 49 34 11
info@isqm-manager.com

International Standard on Quality Management (ISQM)

ISQM-MANAGER

Uw ISQM Manager abonnement

Om de nieuwe ISQM MANAGER-software te verkrijgen en te gebruiken, moeten meerdere stappen worden gezet.
Deze worden hieronder beschreven.
Ze worden beschreven om u duidelijk te maken hoe u de ISQM Manager-software kunt verkrijgen.

Fase 1

ESOMUS ontvangt een e-mailbericht over uw inschrijving vanaf de site

Op basis van uw inschrijving en de ontvangen inlichtingen bezorgen we u een e-mailbericht met een offerte en de bijbehorende bijlagen. We wachten op uw validering in de vorm van een online ondertekende offerte.
ESOMUS verzendt daarna een eerste factuur op basis van de informatie die we via de ondertekende offerte hebben ontvangen.
De facturering gebeurt voordat u de software kunt gebruiken.

Fase 2

Na validering van uw offerte en betaling van uw voorafgaande factuur :

 • ESOMUS behandelt uw aanvraag en maakt uw klantenaccount aan.
 • Zodra we uw betaling hebben ontvangen en het volledige factuurbedrag is betaald :
  • De volgende dagen voeren we uw ‘SETUP TECHNIEK’ in.
  • We bieden u verschillende opleidingen aan:
   • Basisopleiding voor gebruikers van de ISQM Manager-software
   • Voortgezette opleiding voor ‘Masters’ over het gebruik van de ISQM Manager-software
   • Bijstand bij de parametrisering van de ISQM Manager-software.

Na de betaling van uw eerste factuur, die meerdere posten omvat en volgens de toepasselijke tarieven wordt berekend, kent ESOMUS u een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie toe voor het gebruik van ISQM Manager voor het aantal gebruikers dat in uw aanvraag voor inschrijving werd voorzien en dat in de specificaties van de verzonden offerte werd gedefinieerd.

 • De licentie en het abonnement beginnen te lopen binnen de twintig werkdagen na de betaling van de eerste factuur van het abonnement. (zie punt implementatie).
 • De licentie en het gebruik van de ISQM Manager-software moeten vooraf worden betaald en het abonnement kan jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks zijn.
 • de "light licence" en het gebruik van de ISQM-Manager software met beperkte toegang moeten vooraf worden betaald en het abonnement kan jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks zijn.
 • De abonnementsprijs kan op 1 januari van elk jaar worden herzien.

Het eerste jaar :

Omvat uw abonnement :

 • Een forfait voor de technische setup (éénmalig, niet terugkerend)
 • Als optie:
  • Een basisopleiding voor de ‘Master’
  • Bbijstand en parametrisering
 • Een maandelijkse licentiekostprijs voor het gebruik van ISQM Manager per gebruiker
 • Een maandelijks forfait voor het beheer van de servers / back-ups / data per gebruiker
 • Een maandelijkse vergoeding voor het onderhoud en de updates van de ISQM-MANAGER softwareversies per klant

Het tweede jaar :

Omvat uw abonnement :

Een maandelijkse licentiekostprijs voor het gebruik van ISQM Manager per gebruiker

 • Aftrek van gratis maanden in het geval van een voorafgaande betaling van uw abonnement vóór 31 december 2022
 • Een maandelijks forfait voor het beheer van de servers / back-ups / data per gebruiker
  • Aanpassing van het aantal data op vraag en/of bij overschrijding
 • Een maandelijkse vergoeding voor het onderhoud en de updates van de ISQM-MANAGER softwareversies per klant

De volgende jaren :

Omvat uw abonnement :

Een maandelijkse licentiekostprijs voor het gebruik van ISQM Manager per gebruiker

 • Aftrek van overblijvende gratis maanden in het geval van een voorafgaande betaling van uw abonnement vóór 31 december 2022
  • Een maandelijks forfait voor het beheer van de servers / back-ups / data per gebruiker
 • Aanpassing van het aantal data op vraag en/of bij overschrijding
 • Een maandelijkse vergoeding voor het onderhoud en de updates van de ISQM-MANAGER softwareversies per klant

Ook :

Mogelijkheid om het volgende te verkrijgen :

 • Bijkomende bijstand voor de parametrisering, per prestatiedag en op vraag.
 • Bijkomende opleidingen voor ‘Master’ en/of voor alle personeelsleden gebruikers per prestatiedag op vraag.
 • Bijkomende data per abonnement op vraag.
 • Prestaties op vraag.

Betalingswijzen :

 • De facturering van uw licentie en abonnement geschiedt vooraf en is jaarlijks of op verzoek is betaling per semester, kwartaal of maand mogelijk.
  • U kunt uw offerte valideren via de specifieke link in het e-mailbericht.

U kunt op de volgende manieren betalen:

 • Uw licentie en uw abonnement kunnen maandelijks, driemaandelijkse, halfjaarlijks en/of jaarlijks vooraf worden betaald.
  • De factuur zal worden verzonden voorafgaand aan de maand vóór de manuele en/of automatische verlenging van het abonnement.
  • Bij aanvullingen in de prestaties, verwerving van prestatiedagen, toevoeging van functionaliteiten, aanpassingen van de data en/of andere aanvragen zal ook een factuur worden verzonden, die dan contant zal moeten worden betaald.
 • Elke factuur is exclusief btw en moet contant worden betaald.
 • Al onze prijzen worden vermeld in euro en zijn exclusief btw; het btw-tarief in België bedraagt 21%.
 • De KLANT moet aan ESOMUS alle facturen betalen voor het gebruik van de diensten en zijn abonnement op ISQM Manager om toegang te krijgen tot de software en zijn account.

De eerste informatie :

Vanaf 1 september 2022 en tijdens de implementatieperiode en dit tot december 2023,

  • De eerste informatie over de ISQM Manager-software zal vanaf de maand setempber 2022 worden verspreid.
  • Naar aanleiding van die grootschalige implementatie en om geen enkele klant en/of gebruiker te benadelen met betrekking tot de geldigheid van zijn ISQM Manager-abonnement, zal de datum van ontvangst van de software en uw toegangscodes de officiële referentie zijn van de verjaardag van uw abonnement.

De klanten en/of de gebruikers die een abonnement zullen hebben genomen door de aankoop van de voortijdige licentie voor ISQM Manager, zouden in het bovenstaande geval kunnen worden opgenomen.

Belangrijke opmerking :

Met betrekking tot de termijnen neemt het implementatieproces normaliter enkele dagen in beslag. De termijn wordt ook bepaald door uw capaciteit om de nodige resources van uw onderneming, kabinet en/of uw netwerk te mobiliseren (beschikbaarheid, informatie, gegevens ...) om deze implementatie op een correcte manier te laten verlopen.

OPSTART EN INSTALLATIE
ISQM MANAGER-LICENTIE

1 : De technische setup

De technische setup is uniek en dient om uw klantenaccount aan te maken volgens uw onderneming, kabinet en/of netwerk.
De setup wordt door een forfait bepaald.
Dit forfaitaire bedrag wordt voor elke installatie gevraagd die de volgende punten omvat :

 • Het aanmaken van de klantenaccount
 • Het aanmaken van de database op de servers
 • De verlening van de toegangsrechten met:
  • Het administratieve beheer van het aantal bestelde licenties voor uw onderneming
  • De setup wordt bepaald door een forfait afhankelijk van het aantal gebruikers
  • Basisopleiding voor uw klantenrekening, aangeboden door Esomus ( 2 tot 3 uur )

2 : De opleidingen :

Een basisopleiding voor de gebruikers

Bij de start van uw abonnement adviseren we u om alle gebruikers een basisopleiding te laten volgen over het gebruik van de ISQM Manager-software

  • Zodat ze zich vertrouwd kunnen maken met de nieuwe informaticatool.
  • Die basisopleiding wordt als essentieel beschouwd.
  • Neem contact op met Esomus om een planning op te stellen.
  • Elke opleiding neemt twee uur in beslag.
  • De opleiding wordt in uw bedrijfsgebouwen of in de door Esomus en/of eventueel onze partner gekozen lokalen georganiseerd.

Een voortgezette opleiding voor de "Master"

We adviseren om een gebruiker en/of een verantwoordelijke in uw onderneming die als ‘Master’ zal worden aangeduid, een voortgezette ‘Master’-opleiding te laten volgen.
Deze persoon zal de referentiepersoon zijn die het meest vertrouwd is met de ISQM Manager-software binnen uw onderneming, kabinet en/of netwerk.

  • Zodat hij zich vertrouwd kunt maken met de nieuwe informaticatool.
  • Deze ‘Master’-opleiding wort beschouwd als essentieel voor de ondersteuning van de gebruikers binnen uw onderneming.
  • Neem contact op met Esomus om een planning op te stellen.
  • Elke opleiding neemt twee uur in beslag.
  • De opleiding wordt in uw bedrijfsgebouwen of in de door Esomus en/of eventueel onze partner gekozen lokalen georganiseerd.

Het is de ‘Master’ die uw andere gebruikers intern zal kunnen bijstaan en opleiden en die ook de contactpersoon zal zijn voor de vragen voor de Helpdesk.

Indien nodig bieden we de ‘Master’ ook bijstand aan voor de parametrisering van de software. In het geval van evolutie van de ISQM Manager-software en/of nieuwe functionaliteiten ervan : zal ESOMUS ook de nodige opleidingen kunnen organiseren:

   • Voor de gebruikers
   • Voor de ‘Master’

Voor elke andere aanvraag blijven we ter uwer beschikking om samen uw behoeften te analyseren en op basis daarvan een prijsofferte op te stellen.

Bijstand bij de parametrisering

We bieden u ook samen met uw abonnement bijstand aan voor de parametrisering van de ISQM Manager-software. Om uw kennis over de ISQM Manager-software te kunnen perfectioneren, kunnen we de ‘Master’ bijstaan voor de tijd die nodig is om :

  • Uw klantenaccount te parametriseren;
  • De ISQM Manager-software te gebruiken.
  • De opleiding zal per uur of via een forfait van 5 uur worden georganiseerd.

De parametrisering lijkt ons noodzakelijk voor een goede start met de juiste informatie en de goede praktijken voor het gebruik van de nieuwe tool.

Het is de ‘Master’ die bij voorkeur deze bijstand bij de parametrisering zal krijgen en die binnen uw onderneming als de ‘referentiegebruiker’ voor de ISQM Manager-software zal worden beschouwd.
De parametrisering van uw ISQM Manager zal uitsluitend in de videoconferencingmodus gebeuren
met tools zoals : Teams, Skype, Meet en/of andere.

 • Voor de parametrisering zal indien gevraagd een planning worden voorgesteld.
 • De bijstand bij de parametrisering zal gebeuren op basis van een uurtarief voor de gepresteerde uren.
  • De facturering zal gebeuren in verhouding tot de gevraagde uren. Een lager uurtarief is mogelijk bij aankoop van minstens vijf uur bijstand, die vooraf wordt betaald.
  • Voor elke gevalideerde aanvraag zal een factuur worden verzonden.
  • Neem contact op met ESOMUS voor de organisatie van de bijstand bij de parametrisering.
 • De parametrisering zal door ESOMUS en/of een van zijn partners worden uitgevoerd.

UW ISQM MANAGER-LICENTIE


1 : Het gebruik van de software :

Uw licentie betreft het gebruik van de ISQM-Manager-tool voor elke gebruiker van uw CLIENT-account, afhankelijk van uw bedrijf, bedrijf en/of netwerk.

Twee soorten vergunningen :

 1. FULL : De licentie van uw ISQM-Manager bevat alle functies die nodig zijn om het beheer van de werkkwaliteit van het bedrijf te monitoren volgens de ISQM-standaard.
  Dit omvat het beheer van de te nemen acties om risico’s te verminderen, het monitoren van het werk van zijn taken en dat van zijn medewerkers via dashboards,
  documentbeheer en het monitoren van alle incidenten, zowel tijdens klantmissies als tijdens het dagelijks leven van het bedrijf.
 2. LIGHT : Voor alle andere mensen op kantoor of in het bedrijf die ISQM-Manager willen gebruiken zonder aan klantendossiers en/of opdrachten te werken, kunnen zij beperkte toegang krijgen met een light licentie tegen een gereduceerde prijs.

Informatie over acties per type vergunning :

Full licentie :

 • Reviewer : Kan alles doen, jaarlijkse praktijk management engagement en klantenbestand en missies management
 • Andere gebruikers volledig  : Kan alles doen, jaarlijkse praktijkbeheeropdracht en beheer van klantendossiers en -opdrachten

Licentie Light :

 • Secretaresse : Kan niet worden toegewezen aan een klantopdracht,
  • Maar kan acties valideren in plaats van een accountant of zijn manager, zolang hij hem het recht heeft gegeven.
 • Accountant : kan geen dossier en/of cliënt toegewezen krijgen
 • Andere light gebruiker : kan geen dossier en/of cliënt toegewezen krijgen

Vrije licentie :

 • Stagiair : Kan deel uitmaken van het opdrachtteam voor een cliënt,
  • Maar zij kunnen geen beoordelaar of beheerder zijn en hun rechtenprofiel kan niet langer dan 2 maanden duren (1 x per jaar te verlengen per stagiair).

2 : De kosten van de servers

Naast de licentie zijn er kosten voor onderhoud, gegevens op de servers en regelmatige back-ups en versie-upgrades.
De kosten voor dat beheer worden gedefinieerd door een maandelijks forfait en per gebruiker voor het beheer van uw databases, de regelmatige manuele en/of automatische back-ups en het onderhoud van die servers.

Om meerkosten bij het begin te voorkomen, wordt de grootte van de servers aan uw klantenaccount aangepast.

 • Daarna worden, afhankelijk van de evolutie van het aantal documenten, de bijgevoegde data, de servers en de back-ups en de onderhoudsbeurten aangepast en vermeerderd door een ‘step by step’-implementatie.
 • Deze post omvat: de back-ups / het uploaden van de data naar de servers / het onderhoud van die servers.

Wanneer de klant en/of de gebruiker het aantal gigabytes overschrijdt dat aan zijn klantenaccount werd toegewezen, is het volgende voorzien :

 • Een automatische aanpassing van die post, die ESOMUS zal facturen zodra het volume wordt overschreden.
 • Er zal dan een factuur worden verzonden met de aanpassing van de bijkomende data, berekend tegen het geldende tarief.
 • Met vragen over andere lasten of capaciteiten van de data op de servers kunt u bij ons terecht.

Als ESOMUS en/of zijn partner van leverancier zou veranderen voor het beheer van die servers, back-ups en onderhoud, ongeacht de reden daarvoor :

 • Om de dienstverlening te versterken
 • Om betere machineprestaties te kunnen aanbieden
 • Om een betere dienst te kunnen verlenen door de hoge prestaties
 • Om de snelheid van de processors en de toegangen tot de gegevens te versterken
 • Door de technologische optimalisatie / Door een nieuwe beveiligingsnorm.

Het forfait voor de onderhoudskosten zal in de loop van het jaar en/of op 1 januari van het volgende jaar na de verlenging van uw abonnement daaraan worden aangepast.

3 : Het onderhoud van de ISQM Manager-software

Bij de inschrijving van uw abonnement is een post voorzien voor het onderhoud van de ISQM Manager-software.
Dat digitale onderhoud moet regelmatig worden gecontroleerd.

 • Dit onderhoud werd ingevoerd om informaticaproblemen te corrigeren of om nieuwe functionaliteiten toe te voegen, zodat de goede organisatie van ISQM Manager gewaarborgd kan blijven.
 • Dit onderhoud verzekert ook de toestand van het systeem en andere parameters die nodig zijn voor de goede werking van ISQM Manager.

In de dagelijkse praktijk voeren onze medewerkers corrigerend onderhoud uit om te reageren op bugs en om een bepaalde werkingswijze te bepalen.

Daarnaast hebben we samen met onze partners de technische evolutie van ISQM Manager ingevoerd, die erin bestaat om de veranderingen en de nieuwe functionaliteiten vast te leggen die kunnen worden toegevoegd om de prestaties te optimaliseren en kritieke gevallen te anticiperen in de detectie van de problemen en om onvoorziene technische problemen te voorkomen.

De ISQM Manager-software zal regelmatig worden geüpdatet door de experts van de sector en afhankelijk van de behoeften, afhankelijk van de wijzigingen van de ISQM-norm en/of volgens de analyses voor de verbetering van de norm.

1 : Training tijdens de setup (2 uur)

Gratis aangeboden door esomus

 • Een gebruiker aanmaken en rechten toewijzen
 • Uitleg Rolmanagement
 • Een klant aanmaken
 • Het creëren van een missie
 • Vaststelling van een procedureel model
 • Toelichting bij de uitvoering van de documenten met het procedurele startmodel
 • Uitleg van de soorten acties
 • Beheer van belangrijke punten (anomalys, incidenten...)
 • Gebruik van dashboards

2 : Gebruikerstraining (3u)

 • Wachtwoord en pincodebeheer
 • Het creëren van een klant en het opzetten van een klantmissie
 • Monitoring van missies via dashboards
 • Uitleg van de soorten acties
 • Toezicht op n-1s via dashboards
 • Beheer van belangrijke punten (anomalys, incidenten...)

3 : Masteropleiding: parametrisering van procedurele modellen (3u)

 • Geavanceerd gebruikersbeheer: managers en toezichthouders
 • Bibliotheekbeheer (creatie van doelstellingen, risico’s...)
 • Invoering van een nieuw procedureel model
 • Beheer van temporaliteiten en rollen
 • Oprichting van nieuwe acties en koppeling met documenten
 • Parameterisatie van belangrijke punten (anomalyse, incidenten...)

Andere geavanceerde training op aanvraag.

Alle opleidingen:

 • Voor de door ESOMUS aangeboden opleiding tijdens het opstarten van SETUP, op meer dan 40 km van Luik, zal de opleiding uitsluitend via videoconferentie plaatsvinden.
 • In België zal de opleiding gegeven worden in uw bedrijf, in vidéo of in de lokalen bepaald door Esomus en/of onze partner, indien van toepassing.
 • Buiten België wordt de opleiding hoofdzakelijk per videoconferentie gegeven en/of, volgens uw verzoek, in uw bedrijf of uw lokalen, met toevoeging van alle transport-, hotel- en/of andere kosten.

De ISQM Manager-software is in eerste instantie in de volgende talen beschikbaar :
het Frans, het Nederlands en het Engels.

De ISQM Manager-tool is zo gerealiseerd, dat voor elke klant en/of gebruiker zoveel mogelijk talen zijn geïntegreerd. Andere talen zoals het Duits, het Italiaans, het Spaans ... of andere talen zullen op vraag kunnen worden geïntegreerd.

 • Bij de aanvraag van een klant en/of een gebruiker is hij het die alle teksten/woorden en de nodige vertalingen in elke taal zal bezorgen die moeten worden geïntegreerd in uw ISQM Manager volgens de gewenste talen.
 • Indien aan ons wordt gevraagd om teksten te vertalen, moet een analyse worden uitgevoerd op basis waarvan de vertaalkosten, de implementatie en de invoering van de nieuwe taal kunnen worden bepaald.
 • We zijn beschikbaar om het aantal talen in ISQM Manager te verhogen opdat elke gebruiker in zijn eigen taal en/of zijn land kan werken.

Om bijstand te verlenen stellen we onder de volgende voorwaarden een helpdesk ter beschikking :

 1. De aanvragen worden door de ‘Master’ van de klant ingediend.
 2. De bijstand wordt beperkt tot 4 aanvragen per maand gedurende de eerste drie maanden
  • + 2 bijkomende vragen als de basis- en de voortgezette opleiding bij het ISQM Manager-abonnement
 3. worden besteld en beperkt tot 2 aanvragen per maand gedurende de volgende maanden.

De klant of de ‘Master’ zal de aanvragen beheren met de bedoeling om ze te filteren en zo het volgende te vermijden :

 1. Dubbele aanvragen
 2. Een stijging van uw kosten bij overschrijding van de hierboven beschreven limieten.
 3. Bij een overschrijding van dit aantal zullen de aanvragen worden gefactureerd per aanvraag om bijstand of afgetrokken van de vooraf gekochte prestaties.

We stellen daarbij de volgende mogelijkheden voor: 3 soorten bijstand :

Type 1: een contacttype helpt :

 • Een verzoek is gelijk aan een codering van een ticket.
 • Elk ticket wordt gedefinieerd voor een maximale duur van 15 minuten.
 • Antwoord vragen over het gebruik of de configuratie van de software.
 • Het is verplicht om uw aanvraag/ticket te coderen:
  • bij het beheer van verzoeken om een spoor voor follow-up te hebben.
  • Het is Esomus die de Klant indien nodig eraan herinnert.

Type 2: een Bug-type contact:

 • Het is verplicht om tickets te gebruiken.
 • Er is duidelijk geen limiet aan het aantal aanvragen.
 • Als de bug u verhindert bepaalde handelingen uit te voeren in uw dagelijks leven.
 • Meer informatie kan worden verkregen door te vragen om een advies over de resolutie.
 • Maar alleen als het probleem aanzienlijk is en binnen kantooruren.
 • AANDACHT:
  • In de eerste 2 gevallen van contact,
  • het kan alleen worden gedaan door „Master” mensen, (niet eindgebruikers).

Type 3: een noodoproep :

 • Wanneer het volledige systeem geblokkeerd is en men niet meer kan werken.
 • In dat geval moet vooraf een aanvraag (Ticket) worden ingevoerd
  • (behalve bij zeer dringende gevallen) en gevolgd door een telefonische oproep.
 • OPGELET :
  • Een telefonisch contact is alleen tijdens de werkuren mogelijk.
 • Als het noodgeval buiten de werkuren plaatsvindt  :
  • Dan mag de oproep alleen worden gedaan door iemand die door de klant is erkend - bij voorkeur de ‘Master’.
 • Elk misbruik van deze laatste regel zal worden aangerekend tegen het geldende uurtarief en afhankelijk van het tijdstip van de oproep + een forfait in euro en excl. btw.

Naarmate u de ISQM Manager-software gebruikt, zullen er zeker vragen en/of nieuwe doelstellingen komen :

 • Van Klanten / Gebruikers / Diensten / Firma's / Netwerken / Verplichtingen van de sector / Nieuwe behoeften en/of doelstellingen van de KLANT en/of de norm.

Opdat uw nieuwe tool up-to-date is en voldoet aan deze nieuwe eisen en/of de norm en in dit perspectief van voortdurende verbetering, moet elk verzoek bij ESOMUS worden aangevraagd om te worden geanalyseerd.

Om deze nieuwe functionaliteiten in de ISQM Manager-software op te nemen en er deze nieuwe evolutiewaarde aan te geven en volgens de ernst van de verzoeken, zullen wij dus een functionele analyse moeten uitvoeren om de behoeften, de vereisten en de relevantie te definiëren om ze snel op te nemen en/of volgens de precieze doelstellingen van de norm en/of de behoeften.

Vervolgens is het, in geval van verbetering en/of integratie van nieuwe functionaliteiten, mogelijk om die aanpassing te valoriseren. De nieuwe functionaliteiten die zullen worden geïntegreerd, zullen waarschijnlijk een verhoging van uw abonnementsprijs met zich brengen.

De mailadressen van de ISQM Manager-diensten

Hieronder vindt u de lijst van alle diensten met betrekking tot ISQM Manager :

Hieronder vindt u de gegevens van Esomus :

ESOMUS

Rue de l'arbre à la Croix, 293 à 4460 Horion-Hozémont
BE0723595056 - FINTRO : BE03 1431 0729 0084

Tél. : + 00 32 (0)4 265 61 92 - Mobile : + 00 32 (0)471 49 34 11

Mail : info@esomus.com
Site :  www.esomus.com

Diverse nuttige inlichtingen :

 • Een klant kan meerdere ISQM Manager-gebruikers hebben in zijn onderneming, kabinet en/of netwerk.
 • Een gebruiker is gelijk aan een licentie en vice versa.
 • Alle online valideringen van de offerte worden als effectief beschouwd.
 • De betaling kan contant en rechtstreeks online worden uitgevoerd.
  • Alle facturen voor abonnementen en licenties moeten vooraf op de rekening van ESOMUS worden betaald.
  • Elke betaling - zelfs gedeeltelijk - geldt officieel als aanvaarding van het bestek en/of de offerte en alle bijlagen.
  • Alle abonnementen zijn één jaar geldig en worden op de verjaardag automatisch en stilzwijgend verlengd
 •  Al onze prijzen worden vermeld in euro en zijn exclusief btw; het btw-tarief in België bedraagt 21%.
 • Neem contact op met ESOMUS voor de organisatie van alle opleidingen / parametriseringen.
 • Het is mogelijk dat de ISQM Manager-software mettertijd met nieuwe functionaliteiten wordt uitgebreid zijn die nuttig zijn voor uw beroep en/of de naleving van een aangepaste norm.
 • U zult daarvan vooraf op de hoogte worden gebracht per e-mail en/of elk ander informatiekanaal.
 • Het is mogelijk dat de prijzen daarna ook worden aangepast.
 • Alle nieuwe facturen voor geleverde prestaties zijn nu en in de toekomst bij ontvangst contant betaalbaar op de rekening van ESOMUS.
 • De inhoud van de offerte die u zult ontvangen, van haar bijlagen en/of haar algemene voorwaarden, blijven vertrouwelijk.
 • Bij aanvaarding van de ontvangen offerte aanvaardt u ook zonder beperkingen alle voorwaarden van de offerte, de financiële voorwaarden, de bijlagen en de algemene verkoopvoorwaarden.
 • Alle documenten zoals een offerte, een nieuwe offerte, informatie met beschrijvingen van de offertes en/of betreffende de ISQM Manager-tool, de bijlagen, alle documentaties en de algemene verkoopvoorwaarden kunnen zonder voorafgaand bericht en/of officiële aankondiging worden gewijzigd.
 • Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met: ESOMUS :  info@esomus.com
 • Uw inschrijvingsaanvraag moet via het beschikbare onlineformulier gebeuren.
 • Link naar de online inschrijving : SOUSCRIPTION